Počet záznamů: 1

Odraz starých reálií v jazyce: bezplatná kolektivní pomoc u Slovanů

 1. 1.
  0331795 - UJC-A 2010 RIV CZ cze C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Janyšková, Ilona
  Odraz starých reálií v jazyce: bezplatná kolektivní pomoc u Slovanů.
  [Reflexions on old matters in language: unpaid neighbourly help among Slavs.]
  Studia etymologica Brunensia 6. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2009 - (Janyšková, I.; Karlíková, H.), s. 139-149. Studia etymologica Brunensia, 6. ISBN 978-80-7106-209-7.
  [Etymologické symposion Brno 2008. Brno (CZ), 26.05.2008-28.05.2008]
  Grant CEP: GA AV ČR IAA900610501
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z90610518
  Klíčová slova: Slavonic etymology * ethnolinguistics * unpaid neighbourly help
  Kód oboru RIV: AI - Jazykověda

  V příspěvku jsou zpracovány výrazy, které ve slovanských jazycích označují bezplatnou pomoc sousedům, je podána jejich sémantická motivace. Pozornost je věnována nejrozšířenějším názvům ve slovanském areálu (psl. *tolka, * pomogt6), stejně jako názvům omezeným pouze na jeden či několik slovanských jazyků.

  The paper deals with words expressing the unpaid help offered to the neighbours; their semantic motivation is presented. The author focuses on the most frequent expressions in Slavic areas, the continuations of the Old-Slavic * tolka and * pomogt6, as well as on the expressions confined to only one or few Slavic languages.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0177218