Počet záznamů: 1

Thermodynamic state functions of interfacial segregation and their role in the compensation effect

 1. 1.
  0331792 - FZU-D 2010 RIV RU eng J - Článek v odborném periodiku
  Lejček, Pavel - Hofmann, S.
  Thermodynamic state functions of interfacial segregation and their role in the compensation effect.
  [Termodynamické stavové funkce segregace příměsí na rozhraních a jejich role v kompenzačním jevu.]
  Reviews on Advanced Materials Science. Roč. 21, č. 1 (2009), 27-34 ISSN 1606-5131
  Grant CEP: GA ČR(CZ) GA202/06/0004; GA AV ČR KAN300100801
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z10100520
  Klíčová slova: thermodynamic state functions * segregation * compensation effect
  Kód oboru RIV: BM - Fyzika pevných látek a magnetismus
  Impakt faktor: 0.558, rok: 2009
  http://www.ipme.ru/e-journals/RAMS/no_12109/contents.html

  The physical meaning of thermodynamic state functions appearing in the Langmuir-McLean segregation isotherm is elucidated.

  Je vysvětlen fyzikální význam termodynamických stavových funkcí, které se objevují v Langmuirově-McLeanově segregační izotermě.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0177216