Počet záznamů: 1

Ascertainment of variations in the biological half-lives of bromide and sodium ions in the rat by in vivo gamma-ray measurement of 82Br and 24Na radionuclides

 1. 1.
  0331788 - FGU-C 2010 RIV GB eng J - Článek v odborném periodiku
  Pavelka, Stanislav - Vobecký, Miloslav - Babický, Arnošt
  Ascertainment of variations in the biological half-lives of bromide and sodium ions in the rat by in vivo gamma-ray measurement of 82Br and 24Na radionuclides.
  [Zjišťování variací biologických poločasů bromidových a sodných iontů u potkana pomocí in vivo gama-spektrometrie radionuklidů 82Br a 24Na.]
  Applied Radiation and Isotopes. Roč. 67, č. 12 (2009), s. 2110-2112 ISSN 0969-8043
  Grant CEP: GA ČR(CZ) GA304/08/0256
  Grant ostatní:GA ČR(CZ) KJB401630701
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z50110509; CEZ:AV0Z40310501
  Klíčová slova: gamma-ray spectrometry * biological half-life * bromide
  Kód oboru RIV: FB - Endokrinologie, diabetologie, metabolizmus, výživa
  Impakt faktor: 1.094, rok: 2009

  Variations in the biological half-life of bromide, as a substitute for sodium, were investigated in animals situated in very different physiological states, as regards their metabolic activity

  V práci byly sledovány rozdíly v hodnotách biologického poločasu bromidu, coby náhrady za sodík, u zvířat, která byla situována ve velmi rozdílných fyziologických stavech, pokud se týče jejich metabolické aktivity
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0005530