Počet záznamů: 1

Diamond seeding and growth of hierarchically structured films for tissue engineering

 1. 1.
  0331787 - FZU-D 2010 RIV DE eng J - Článek v odborném periodiku
  Kromka, Alexander - Rezek, Bohuslav - Kalbáčová, M. - Barešová, V. - Zemek, Josef - Koňák, Čestmír - Vaněček, Milan
  Diamond seeding and growth of hierarchically structured films for tissue engineering.
  [Zárodkování a růst hierarchicky strukturovaných diamantových vrstev pro tkáňové inženýrství.]
  Advanced Engineering Materials. Roč. 11, č. 7 (2009), B71-B76 ISSN 1438-1656
  Grant CEP: GA AV ČR KAN400100701; GA AV ČR KAN400100652
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z10100521; CEZ:AV0Z40500505
  Klíčová slova: nanocrystalline diamond * deposition * biosensor
  Kód oboru RIV: BM - Fyzika pevných látek a magnetismus
  Impakt faktor: 1.761, rok: 2009

  The importance of using optimized diamond powder suspension for an efficient seeding process is shown as a crucial for the successful growth of hierarchically structured nanocrystalline diamond (NCD) films. The hierarchically structured NCD films can thus find application in cell cultivation implants and tissue engineering.

  Publikace se vénuje optimalizaci suspenze diamantového prášku pro růst hierarchicky strukturovaných nanokrystalických diamantových vrstev (NCD). které jsou následne zobrazeny jako vhodný materiál pro kultivaci buněk na implantátech a v tkánovém inženírství.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0005529