Počet záznamů: 1

Optical properties of SnO.sub.2./sub.:F films deposited by atmospheric pressure CVD

 1. 1.
  0331786 - FZU-D 2010 RIV CH eng J - Článek v odborném periodiku
  Remeš, Zdeněk - Vaněček, Milan - Yates, H.M. - Evans, P. - Sheel, D.W.
  Optical properties of SnO2:F films deposited by atmospheric pressure CVD.
  [Optické vlastnosti SnO2:F vrstev deponovaných při atmosferickém tlaku metodou CVD.]
  Thin Solid Films. Roč. 517, č. 23 (2009), s. 6287-6289 ISSN 0040-6090
  GRANT EU: European Commission(XE) 38885 - SE-POWERFOIL
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z10100521
  Klíčová slova: chemical vapor deposition * optical properties * solar cells * tin oxide
  Kód oboru RIV: BM - Fyzika pevných látek a magnetismus
  Impakt faktor: 1.727, rok: 2009

  The effects of the film thickness, doping gas addition and the susceptor temperature on the optical absorptance and electrical resisitivity of the TCO films are assessed.

  Studium vlivu tloušťky vrstvy, dopování, a teploty susceptoru na optickou absorpci a elektrický odpor vrstev TCO.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0177213