Počet záznamů: 1

Natural Differentiation in Mathematics (NaDiMa)

 1. 1.
  0331763 - MU-W 2010 RIV CZ eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Dolk, M. - Hošpesová, A. - Krauthausen, G. - Roubíček, Filip - Scherer, P. - Selle, A. - Swoboda, E. - Tichá, Marie
  Natural Differentiation in Mathematics (NaDiMa).
  [Přirozená diferenciace v matematice.]
  SEMT 09 - International Symposium, Elementary Maths Teaching. Proceedings. Praha: Pedagogická fakulta UK, 2009 - (Novotná, J.; Moraová, H.), s. 271-272. ISBN 978-80-7290-398-6.
  [SEMT'09 - International Symposium, Elementary Maths Teaching. Praha (CZ), 23.08.2009-28.08.2009]
  Grant ostatní:Projekt COMENIUS(XE) 142453-LLP-1-20089-1-PL-COMENIUS-CMP
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z10190503
  Klíčová slova: natural differentiation * motivation * substantial learning environment
  Kód oboru RIV: AM - Pedagogika a školství

  Coping with heterogeneity and motivation of all students independent from their capabilities, is one of the great challenges in primary school, especially for teaching and learning mathematics. In the project NaDiMa several substantial learning environments enabling "natural differentiation" were designed, tested in the classroom and will be analysed.

  Zvládnout různorodost žáků a motivovat je nezávisle na jejich schopnostech a předpokladech představuje velkou výzvu pro vyučování matematice. V rámci řešení projektu NaDiMa byla vytvořena a ve vyučování vyzkoušena různá podnětná prostřední umožňující přirozenou diferenciaci. Tato prostředí byla analyzována.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0177194