Počet záznamů: 1

Vliv náhlých změn teploty a tlaku vzduchu na úmrtnost v ČR

 1. 1.
  0331760 - UFA-U 2010 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Plavcová, Eva - Kyselý, Jan
  Vliv náhlých změn teploty a tlaku vzduchu na úmrtnost v ČR.
  [Effects of Sudden Air temperature and Pressure Changes on Mortality in the Czech Republic.]
  Epidemiologie, Mikrobiologie, Imunologie. Roč. 58, č. 2 (2009), s. 73-83 ISSN 1210-7913
  Grant CEP: GA ČR GA205/07/1254
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30420517
  Klíčová slova: biometeorology * air pressure * air temperature * sudden change * total mortality * mortality due to cardiovascular diseases
  Kód oboru RIV: DG - Vědy o atmosféře, meteorologie

  V článku jsou porovnány situace, během kterých došlo v ČR v období 1986-2005 k výrazně velké změně teploty nebo tlaku vzduchu, s databází denní úmrtnosti (celkové, na kardiovaskulární nemoci, celková/starší část populace). Pro 10 dnů kolem detekovaných termínů náhlých změn byla průměrována relativní odchylka úmrtnosti přes vybrané události. Vzestup úmrtnosti byl nalezen po výrazné kladné změně teploty a poklesu tlaku vzduchu v obou ročních obdobích. K poklesu úmrtnosti dochází po výrazných vzestupech tlaku a výrazných ochlazeních v létě. Odchylky úmrtnosti jsou většinou výraznější pro populaci starší 70 let, většina úmrtí po výrazných změnách teploty připadá na kardiovaskulární nemoci.

  The study compares situations of sudden changes of air temperature and pressure in the Czech Republic over the period 1986-2005 with database of daily mortality (all-cause, due to cardiovascular diseases, whole/older population). The relative deviations of mortality were averaged for 10 days around the change over the selected events. Increased mortality followed the large temperature increases and large pressure drops both in summer and winter months. Decreased mortality was observed after large pressure increases and large temperature drops in summer. Mortality variations are usually more pronounced in the population aged 70 years and more, and cardiovascular diseases account for most deaths after sudden temperature changes.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0177192