Počet záznamů: 1

Molecular weight and polydispersity of calf-thymus DNA: Static light-scattering and size-exclusion chromatography with dual detection

 1. 1.
  0331757 - UMCH-V 2010 RIV US eng J - Článek v odborném periodiku
  Porsch, Bedřich - Laga, Richard - Horský, Jiří - Koňák, Čestmír - Ulbrich, Karel
  Molecular weight and polydispersity of calf-thymus DNA: Static light-scattering and size-exclusion chromatography with dual detection.
  [Molekulová váha a polydispersita DNA z telecího brzlíku: Statický rozptyl světla a gelová chromatografie s duální detekcí.]
  Biomacromolecules. Roč. 10, č. 11 (2009), s. 3148-3150 ISSN 1525-7797
  Grant CEP: GA AV ČR IAA100500501; GA AV ČR IAA4050403; GA AV ČR KAN200200651
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z40500505
  Klíčová slova: calf-thymus DNA * size exclusion chromatography * static light-scattering
  Kód oboru RIV: CD - Makromolekulární chemie
  Impakt faktor: 4.502, rok: 2009

  Plausible calf-thymus DNA molecular weight distribution can be obtained by size-exclusion chromatography with dual low angle light scattering/refractometric detection at sufficiently low flow rate. The distribution extends over three decades of molecular weight and is characterized by weight average molecular weight Mw = 8418000 and polydispersity index Mw/ Mn = 5.2. After strongly scattering impurities had been removed from the sample using adsorption properties of the 3 μm mixed cellulose-ester filter membranes, static light-scattering measurement in flow injection mode was feasible and gave Mw = 8580000, corroborating the veracity of SEC results.

  Reálnou distribuci molekulových vah brzlíkové DNA lze získat gelovou chromatografií s duální detekcí maloúhlovým rozptylem světla a diferenciálním refraktometrem jestliže se použije dostatečně nízký průtok. Tato distribuce pokrývá tři řády v molekulové váze a je charakterizována váhovým průměrem molekulových vah Mw = 8418000 a indexem polydisspersity Mw/ Mn = 5.2. Po odstranění silně rozptylujících nečistot ze vzorku adsorpcí na 3 μm filtračních membránách ze směsného esteru celulosy bylo možné i stanovení molekulové váhy statickým rozptylem světla v průtočném modu. Výsledná hodnota Mw = 8580000 potvrdila spolehlivost stanovení gelovou chromatografií.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0005528