Počet záznamů: 1

Polar modes in K.sub.0.5./sub.Na.sub.0.5./sub.NbO.sub.3./sub. ceramics

 1. 1.
  0331750 - FZU-D 2010 RIV GB eng J - Článek v odborném periodiku
  Buixaderas, Elena - Nuzhnyy, Dmitry - Gregora, Ivan - Kamba, Stanislav - Malič, B. - Kosec, M.
  Polar modes in K0.5Na0.5NbO3 ceramics.
  [Polárni módy v keramické K0.5Na0.5NbO3.]
  Ferroelectrics. Roč. 391, č. 1 (2009), s. 51-57 ISSN 0015-0193
  Grant CEP: GA AV ČR IAA100100701; GA AV ČR KAN301370701; GA ČR GA202/06/0411
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z10100520
  Klíčová slova: ferroelectrics * lattice dynamics * phonons * Ir and Raman spectroscopy * piezoelectrics * THz spectroscopy
  Kód oboru RIV: BM - Fyzika pevných látek a magnetismus
  Impakt faktor: 0.447, rok: 2009

  Phonons in K0.5Na0.5NbO3 (KNN-50) ceramics were investigated from 10 to 900 K by means of Raman, infrared and THz spectroscopy. A first-order phase transition was detected from cubic to tetragonal phases at about 710 K, when the first component of the polarization appears. Transition from the tetragonal to the orthorhombic phase takes place around 475 K. The last transition from orthorhombic to rhombohedral phases is strongly first order. Tc is about 90 K and all Raman active modes below 100 cm-1 disappear. An overdamped soft mode is present at high temperatures in the THz range but another excitation below phonons is needed to explain the static value of the permittivity.

  Fonony v keramikách K0.5Na0.5NbO3 (KNN-50) byly zkoumány v teplotním oboru 10-900 K pomocí Ramanovy, infračervené a THz terahertzové spektroskopie. Při teplotě ~710 K, kdy se objevuje první složka polarizace byl zjištěn fázový přechod prvního druhu z kubické fáze do tetragonální 710 K. Přechod z tetragonální do ortorombické fáze nastává u 475 K. Poslední přechod z ortorombické do romboedrické fáze je silně prvního druhu. Tc je přibližně 90 K a všechny ramanovsky aktivní mody pod 100 cm-1 vymizí. Při vysokých teplotách je v terahertzovém oboru pozorován přetlumený měkký mod, ale k objasnění velikosti statické permitivity je třeba předpokládat další excitaci pod fononovou oblastí.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0177183