Počet záznamů: 1

Influence of poling on far-infrared response of lead zirconate titanate ceramics

 1. 1.
  0331745 - FZU-D 2010 RIV US eng J - Článek v odborném periodiku
  Simon, E. - Hlinka, Jiří - Kamba, Stanislav - Gregora, Ivan - Erhart, J.
  Influence of poling on far-infrared response of lead zirconate titanate ceramics.
  [Infračervaná odezva pólovaných PZT keramik.]
  Journal of Applied Physics. Roč. 106, č. 7 (2009), 074104/1-074104/5 ISSN 0021-8979
  Grant CEP: GA AV ČR KAN301370701; GA MŠk ME08109; GA ČR GA202/06/0411
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z10100520
  Klíčová slova: ceramics * dielectric polarisation * infrared spectra * lead compounds * phonons
  Kód oboru RIV: BM - Fyzika pevných látek a magnetismus
  Impakt faktor: 2.072, rok: 2009

  The paper describes experiments revealing the anisotropy of the macroscopic dielectric response of poled lead zirconate titanate ceramics in the phonon frequency region. The results are discussed in terms of distinct polar phonon contributions and effective medium theory. The anisotropy probed in far-infrared experiments can be used to evaluate efficiency of the poling and/or depoling processes.

  Článek popisuje experimenty prokazující anizotropii makroskopické dielektrické odezvy pólovaných PZT keramik ve frekvenční oblasti s disperzí od polárních kmitů krystalové mříže. Anizotropie může sloužit k vyhodnocení stupně pólování těchto materiálů.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0177179