Počet záznamů: 1

On children's images and geometrical literacy

 1. 1.
  0331729 - MU-W 2010 RIV PL eng M - Část monografie knihy
  Kuřina, F. - Tichá, Marie - Hošpesová, A.
  On children's images and geometrical literacy.
  [Představy dětí a geometrická gramotnost.]
  Child and mathematics. Rzeszow: Wydawnictwo Universytetu Rzieszowkiego, 2009, s. 53-64. ISBN 978-83-7338-473-6
  Grant CEP: GA ČR(CZ) GA406/08/0710
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z10190503
  Klíčová slova: mathematical education * 6-years old children * geometrical images * geometrical literacy
  Kód oboru RIV: AM - Pedagogika a školství

  The process of abstraction (one of the features typical for mathematics) can be observed in children's drawings and interpretations of pictures. Although this issue is crucially important with respect to school practice they are often neglected. In our research we investigated geometrical competences of children at the beginning of school attendance. The chapter describes the results of several pilot studies undertaken with preschoolers.

  Proces abstrakce (jeden z typických rysů matematiky) je možné pozorovat na dětských kresbách a interpretacích obrázků. Ačkoli je toto téma velmi důležité pro školskou praxi, je často opomíjeno. Ve výzkumu se dlouhodobě zabýváme geometrickými kompetencemi dětí na počátku školní docházky. Kapitola popisuje výsledky pilotní studie uskutečněné s dvaceti pěti předškolními dětmi.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0177168