Počet záznamů: 1

Intercalibration of hydroacoustic and mark-recapture methods for assessing the spawning population size of a threatened fish species

 1. 1.
  0331726 - BC-A 2010 RIV GB eng J - Článek v odborném periodiku
  Rakowitz, G. - Kubečka, Jan - Fesl, C. - Keckeis, H.
  Intercalibration of hydroacoustic and mark-recapture methods for assessing the spawning population size of a threatened fish species.
  [Srovnání hydroakustických a značkovacích metod pro odhad třecího hejna ohroženého rybího druhu.]
  Journal of Fish Biology. Roč. 75, č. 6 (2009), s. 1356-1370 ISSN 0022-1112
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z60170517
  Klíčová slova: hydroacoustics * mark-recapture * population size * spawning migration * cyprinid freshwater fish * homing
  Kód oboru RIV: EH - Ekologie - společenstva
  Impakt faktor: 1.226, rok: 2009

  Hydroacoustic counting and a three-year mark-recapture study with passive integrated transponders (PIT-tags) were used to estimate the size of a spawning population of nase Chondrostoma nasus (L.), that undertakes annual spawning migrations into a tributary of the Danube River. In 2005, the estimates of the size of the spawning population from the hydroacoustic counts and from the Jolly-Seber corresponded well. Hydroacoustics is non-invasive, it, provides real-time data on a fine temporal scale, and estimates show less variability.

  Vědecký echolot a tříletý značkovací experiment s použitím passive integrated transponders (PIT-tags) byly použity pro zjištění velikosti třecího hejna ostroretky stěhovavé, Chondrostoma nasus (L.), podnikající pravidelné třecí migrace do přítoku Dunaje. V r. 2005 hydroakusticky napočítaná početnost dobře korespondovala s výpočtem početnosti metodou Jolly-Seber. Hydroakustický přístup je neinvazivní, poskytuje okamžité výsledky s vysokým časovým rozlišením a odhady mají menší variabilitu.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0177166