Počet záznamů: 1

Integrability of the diffusion pole in the diagrammatic description of noninteracting electrons in a random potential

 1. 1.
  0331721 - FZU-D 2010 RIV GB eng J - Článek v odborném periodiku
  Janiš, Václav
  Integrability of the diffusion pole in the diagrammatic description of noninteracting electrons in a random potential.
  [Integrabilita difusního pólu v diagramatickém popisu neinteragujících elektronů v náhodném potenciálu.]
  Journal of Physics-Condensed Matter. Roč. 21, č. 48 (2009), 485501/1-485501/8 ISSN 0953-8984
  Grant CEP: GA ČR GA202/07/0644
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z10100520
  Klíčová slova: diffusion pole * Bethe-Salpeter equations * parquet equations * electron-hole symmetry
  Kód oboru RIV: BE - Teoretická fyzika
  Impakt faktor: 1.964, rok: 2009

  We analyze Bethe-Salpeter equations for the two-particle vertex in the electron-electron and electron-hole channels and demonstrate that the low-energy singularity in two-particle functions (diffusion pole) can exist only if it is integrable. Consequently, there is no such a singularity in the localized phase.

  Analýzou Betheho-Salpeterových rovnic pro dvoučásticovou vrcholovou funkci v elektron-elektronovém a elektron-děrovém kanálu jsme prokázali, že nízkoenergetická singularita ve dvoučásticových funkcích (difusní pól) může existovat pouze pokud je integrovatelná. V důsledku toho tato singularita nemůže existovat v lokalizované fázi.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0177162