Počet záznamů: 1

Identification of stiffness and damping coefficients of aerostatic journal bearing

 1. 1.
  0331713 - UT-L 2010 RIV CZ eng J - Článek v odborném periodiku
  Kozánek, Jan - Šimek, J. - Steinbauer, P. - Bílkovský, A.
  Identification of stiffness and damping coefficients of aerostatic journal bearing.
  [Identifikace tuhostních a tlumicích koeficientů aerostatického ložiska.]
  Engineering Mechanics. Roč. 16, č. 3 (2009), s. 209-220 ISSN 1802-1484
  Grant CEP: GA ČR GA101/06/1787
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z20760514
  Klíčová slova: aerostatic journal bearings * identification * spectral and modal properties
  Kód oboru RIV: BI - Akustika a kmity

  Paper deals with subject of identification of aerostatic journal bearings. Different bearing types were experimentally investigated and their static and dynamic characteristics were identified. Various methods of identification were used and spectral and modal properties of the system were calculated. The influence of non-diagonal stiffness and damping elements was investigated by numeric simulation.

  V příspěvku jsou uvedeny výsledky identifikace aerostatických ložisek. Byly vyšetřovány různé typy ložisek ve statickém i dynamickém režimu. Pro identifikaci bylo použito několik variant identifikčních metod a byly vypočteny spektrální a modální vlastnosti. Pomocí numerické simulace byl zkoumán vliv nediagonálních prvků matic tuhosti a tlumení.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0177157