Počet záznamů: 1

Model for the boron-doping dependence of the critical temperature of superconducting boron-doped diamond

 1. 1.
  0331690 - FZU-D 2010 RIV DE eng J - Článek v odborném periodiku
  Šopík, Břetislav
  Model for the boron-doping dependence of the critical temperature of superconducting boron-doped diamond.
  [Model závislosti kritické teploty na míře neuspořádanosti u supravodivého bórem dopovaného diamantu.]
  New Journal of Physics. Roč. 11, č. 10 (2009), 103026/1-103026/10 ISSN 1367-2630
  Grant CEP: GA AV ČR IAA100100712
  Grant ostatní:GAČR(CZ) GA202/07/0597
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z10100521
  Klíčová slova: superconductivity * boron-doped diamond
  Kód oboru RIV: BE - Teoretická fyzika
  Impakt faktor: 3.312, rok: 2009

  Study of the concentration dependence of the superconducting critical temperature Tc in a boron-doped diamond. The simplified Belitz theory is used and the density of states at Fermi level is evaluated within the dynamical cluster approximation.

  Studie závislosti kritické teploty Tc supravodivého přechodu na koncentraci příměsí v bórem dopovaném diamantu. V modelu je použita Belitzova teorie, hustota stavů na Fermiho mezi N0 je spočtena pomocí dynamical cluster approximation.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0177140