Počet záznamů: 1

Spectral and dynamical study of nonlinear luminescence from silicon nanocrystals excited by ultrashort pulses

 1. 1.
  0331687 - FZU-D 2010 RIV NL eng J - Článek v odborném periodiku
  Žídek, K. - Trojánek, F. - Dzurňák, B. - Malý, P. - Pelant, Ivan
  Spectral and dynamical study of nonlinear luminescence from silicon nanocrystals excited by ultrashort pulses.
  [Stuidum spektrálních a dynamických vlastností nelineární luminiscence z křemíkových nanokrystalů excitovaných ultrakrátkými pulsy.]
  Physica E: Low-Dimensional Systems and Nanostructures. Roč. 41, č. 6 (2009), 959-962 ISSN 1386-9477
  Grant CEP: GA AV ČR(CZ) IAA101120804; GA MŠk LC510; GA ČR GA202/07/0818
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z10100521
  Klíčová slova: implanted silicon * Auger recombination * nonlinear luminescence
  Kód oboru RIV: BM - Fyzika pevných látek a magnetismus
  Impakt faktor: 1.177, rok: 2009

  We report on the spectral and dynamical properties of photoluminescence (PL) under ultrashort laser pulse excitation in Si nanocrystals prepared by Si+-ion implantation into a silica matrix. We concentrate on the luminescence properties that make it possible to distinguish several luminescence bands within a broad luminescence spectrum. In time-integrated luminescence, saturation-related changes suggest a presence of two different recombination channels connected to the nanocrystal volume states and the nanocrystal–SiO2 interface. The saturation of the luminescence can be explained in terms of Auger recombination. We investigated in detail fast sub-nanosecond luminescence, where significant differences were observed under UV excitation and for the excitation wavelengths in the visible part of the spectrum. We propose a rate-equations model based on the Auger and radiative/nonradiative recombination to interpret the experimental data.

  Zkoumali jsme vliv excitační vlnové délky na Augerovu rekombinaci v křemíkových nanokrystalech, které byly pripraveny implantací iontu Si+ do skla. K excitaci jsme používali ultrakrátké (pikosekundové a femtosekundové) pulsy. Pro provedené experimenty jsme navrhli model, který dobře souhlasí s naměřenýma hodnotama.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0177137