Počet záznamů: 1

Low and medium energy deuteron-induced reactions on Al-27

 1. 1.
  0331686 - UJF-V 2010 RIV US eng J - Článek v odborném periodiku
  Bém, Pavel - Šimečková, Eva - Honusek, Milan - Fischer, U. - Simakov, S. P. - Forrest, R.A. - Avrigeanu, M. - Obreja, A.C. - Roman, F.L. - Avrigeanu, V.
  Low and medium energy deuteron-induced reactions on Al-27.
  [Reakce na AL 27 vyvolané deuterony malých a středních energií.]
  Physical Review. C. Roč. 79, č. 4 (2009), 044610/1-044610/8 ISSN 0556-2813
  Grant CEP: GA MPO 2A-1TP1/101
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z10480505
  Klíčová slova: INCLUSIVE PROTON SPECTRA * EXCITATION-FUNCTIONS * ELASTIC-SCATTERING
  Kód oboru RIV: BG - Jaderná, atomová a mol. fyzika, urychlovače
  Impakt faktor: 3.477, rok: 2009

  The activation cross sections of (d, p), (d, 2p), and (d, p alpha) reactions on Al-27 were measured in the energy range from 4 to 20 MeV using the stacked-foils technique. Following a previous extended analysis of elastic scattering, breakup, and direct reaction of deuterons on Al-27, for energies from 3 to 60 MeV, the preequilibrium and statistical emissions are considered in the same energy range. Finally, all deuteron-induced reactions on Al-27 including the present data measured up to 20 MeV deuteron energy are properly described due to a simultaneous analysis of the elastic scattering and reaction data.

  Aktivační účinné průřezy reakcí (d, p), (d, 2p), a(d, p alpha)na AL-27 byly měřeny metodou složených folií v oblasti energiií od 4 do 20 MeV. Pokračováním v předcházející důkladné analýze pružného rozptylu, rozštěpení deuteronu v poli jádra a přímých reakcí na AL-27 pro energii od 3 do 60 Mev je zahrnutí předrovnovážné a statistické emise ve stejné energetické oblasti. Posléze všechny reakce na AL-27 vyvolané deuterony včetně toho současného měření s deuterony do energie 20 MeV jsou správně popisované díky souběžné analýze pružného rozptylu a reakčních dat.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0177136