Počet záznamů: 1

Optimum performance solar cells using atmospheric pressure chemical vapour deposition deposited TCOs

 1. 1.
  0331677 - FZU-D 2010 RIV GB eng J - Článek v odborném periodiku
  Yates, H.M. - Evans, P. - Sheel, D.W. - Remeš, Zdeněk - Vaněček, Milan - Dagkaldiran, U. - Gordijn, A. - Finger, F.
  Optimum performance solar cells using atmospheric pressure chemical vapour deposition deposited TCOs.
  [Optimální výkon solárních článků při použití TCO deponovaných chemickou deposicí z plynné fáze.]
  International Journal of Nanotechnology. Roč. 603, č. 9 (2009), s. 816-827 ISSN 1475-7435
  GRANT EU: European Commission(XE) 38885 - SE-POWERFOIL
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z10100521
  Klíčová slova: TCO * APCVD * solar cell * F-doped SnO2 * optical absorbance
  Kód oboru RIV: BM - Fyzika pevných látek a magnetismus
  Impakt faktor: 1.234, rok: 2009

  We have developed an advanced atmospheric pressure chemical vapour deposition process. The deposited TCO films were characterised for crystallinity, morphology (roughness), and optical properties.

  Vyvynuli jsme pokročilou metodu chemické deposice z plynné fáze za atmosferického tlaku. Deponované TCO vrstvy byli charakterizované z hlediska krystalinity, morfologie (hrubosti) a optických vlastností
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0177130