Počet záznamů: 1

Hole and electron traps in the YAlO.sub.3./sub. single crystal scintillator

 1. 1.
  0331673 - FZU-D 2010 RIV US eng J - Článek v odborném periodiku
  Laguta, Valentyn - Nikl, Martin - Vedda, A. - Mihóková, Eva - Rosa, Jan - Blazek, K.
  Hole and electron traps in the YAlO3 single crystal scintillator.
  [Díra elektronové pasti v monokrystalickém YAlO3 scintilátoru.]
  Physical Review. B. Roč. 80, č. 4 (2009), 045114/1-045114/10 ISSN 1098-0121
  Grant CEP: GA AV ČR IAA100100810
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z10100521
  Klíčová slova: EPR * point defect * YAlO3 * scintillator * radiation defects
  Kód oboru RIV: BM - Fyzika pevných látek a magnetismus
  Impakt faktor: 3.475, rok: 2009

  The processes of hole and electron localization in YAlO3 single crystals were investigated by electron spin resonance. It was found that holes created by UV or x-ray irradiation are trapped at regular oxygen ions forming two types of O- hole centers. Electron type trapping sites are assigned to Y antisite ions. The yttrium antisite ions in the lattice were directly identified by 89Y nuclear magnetic resonance.

  Procesy lokalizace elektronů a děr v YAlO3 monokrystalech jsou studovány metodou elektronové paramagnetické resonance. Bylo zjištěno, že díry vytvořené při UV či rtg. ozáření jsou zachyceny na kyslíkových aniontech kde se formují dva typy O- děrových center. Elektronové pasti zahrnují Y "antisite" ionty, které byly přímo prokázány pomocí jaderné magnetické resonance.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0177127