Počet záznamů: 1

Ordered mesoporous films of TiO2 as highly efficient photocatalysts for clean environment

 1. 1.
  0331632 - UFCH-W 2010 RIV US eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Rathouský, Jiří - Kalousek, Vít - Walsh, Ch.
  Ordered mesoporous films of TiO2 as highly efficient photocatalysts for clean environment.
  [Uspořádané mesoporézní filmy TiO2 jako vysoce účinné fotokatalyzátory pro čisté životní prostředí.]
  Nanotechnology 2009. Vol. 3. Danville: NSTI, 2009, s. 202-205. ISBN 978-1-4398-1784-1.
  [NSTI-Nanotech 2009. Houston (US), 03.05.2009-07.05.2009]
  Grant CEP: GA ČR GA104/08/0435
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z40400503
  Klíčová slova: TiO2 * mesoporous layers * spray-coating * photocatalysis
  Kód oboru RIV: CF - Fyzikální chemie a teoretická chemie

  Photocatalytic oxidation is a promising technology for the purification of air. Providing the surfaces of objects with a finish which is photocatalytically active and exhibits stable illumination-induced superhydrophilicity, is a promising route how to render them self-cleaning or easy-to-clean. The aim of the present study is to develop a low-cost and feasible procedure for the preparation of mesoporous films of TiO2 and to optimize their properties with respect to the efficiency in the photocatalytic oxidation of NO and the decomposition of layers of oleic acid, modeling the soiling of the surface. Due to their developed mesoporosity and high crystallinity, these films have been found especially effective when the photodecomposition mechanism is based on the surface-adsorbed reactants. The amount of adsorbed substances is increased due to the large surface area enhances efficiency of their decomposition.

  Vyvinuli jsme nízkonákladovou proceduru pro depozici mesoporézních filmů TiO2, která je založena na sprejování solu obsahujícího alkoxid titanu, koncentrovanou HCl, vhodný blokový kopolymer sloužící jako činidlo řídící strukturu a rozpouštědlo. Viskozita spojovacího solu a podmínky sprejování byly přesně nastaveny, aby bylo dosaženo stejnorodého pokrytí povrchu. Tloušťka filmů může být snadno řízena počtem deponovaných vrstev, přičemž jejich porozita je homogenní a jejich plocha povrchu a objem pórů vzrůstají prakticky lineárně s rostoucím počtem deponovaných vrstev. Mesoporézní filmy TiO2 jsou velmi slibné fotokatalyzátory pro oxidaci nízkých koncentracích NO a k odstraňování kapalných vrstev usazených na jejich povrchu.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0177098