Počet záznamů: 1

Highly Conducting Nanosized Monodispersed Antimony-Doped Tin Oxide Particles Synthesized via Nonaqueous Sol−Gel Procedure

 1. 1.
  0331616 - UFCH-W 2010 RIV US eng J - Článek v odborném periodiku
  Müller, V. - Rasp, M. - Štefanić, G. - Ba, J. - Günther, S. - Rathouský, Jiří - Niederberger, M. - Fattakhova Rohlfing, D.
  Highly Conducting Nanosized Monodispersed Antimony-Doped Tin Oxide Particles Synthesized via Nonaqueous Sol−Gel Procedure.
  [Vysoce vodivé monodisperzní nanočástice oxidu cíničitého dopované antimonem syntetizované nevodnou sol-gel procedurou.]
  Chemistry of Materials. Roč. 21, č. 21 (2009), s. 5229-5236 ISSN 0897-4756
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z40400503
  Klíčová slova: nanoparticles * nonaqueous Ssl-gel procedure * oxide materials
  Kód oboru RIV: CF - Fyzikální chemie a teoretická chemie
  Impakt faktor: 5.368, rok: 2009

  Conducting antimony-doped tin oxide (ATO) nanoparticles are prepared by a nonaqueous solution route, using benzyl alcohol as both the oxygen source and the solvent, and tin tetrachloride and various Sb(III) and Sb(V) compounds as tin and antimony sources, respectively. This reaction produces nonagglomerated crystalline particles 3−4 nm in size, which can be easily redispersed in high concentrations in a variety of solvents to form stable transparent colloidal solutions without any stabilizing agents. The synthesis temperature is the most important processing parameter largely governing the reaction course and the particle properties, while the nature of the antimony source has only a marginal influence. The cassiterite SnO2 lattice can accommodate up to 30 mol% antimony without significant changes in the structure. The incorporation of an increasing percentage of antimony causes a continuous decrease in particle size and a slight asymmetric lattice distortion.

  Vodivé nanočástice oxidu cíničitého dopované antimonem byly připraveny bezvodou cestou s použitím benzylalkoholu současně jako zdroje kyslíku a rozpouštědla, a chloridu cíničitého a různých sloučenin Sb(III) a Sb(V) jako zdrojů cínu a antimonu. Tato reakce poskytuje neaglomerované krystalické částice velké 3-4 nm, které mohou být snadno redispergovány ve vysokých koncentrací v různých rozpouštědlech a tvoří stabilní transparentní koloidální roztoky bez použití jakýchkoliv stabilizačních činidel. Teplota syntézy je nejdůležitější procesní parametr, který řídí průběh reakce a vlastnosti částic, zatímco povaha zdroje antimonu má jenom marginální vliv. Krystalická mřížka kasiteritu může pojmout až 30 mol. % antimonu, aniž by došlo k významným změnám ve struktuře. Inkorporace vzrůstajících množství antimonu vede ke spojitému poklesu velikosti částic a k velmi malé asymetrické deformaci mřížky.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0177087