Počet záznamů: 1

Low-Temperature Synthesis of Mesoporous Titania-Silica Films with Pre-Formed Anatase Nanocrystals

 1. 1.
  0331615 - UFCH-W 2010 RIV US eng J - Článek v odborném periodiku
  Fattakhova Rohlfing, D. - Szeifert, J. M. - Yu, Q. - Kalousek, Vít - Rathouský, Jiří - Bein, T.
  Low-Temperature Synthesis of Mesoporous Titania-Silica Films with Pre-Formed Anatase Nanocrystals.
  [Nízkoteplotní syntéza mesoporézních filmů SiO2-TiO2 z předem vytvořených anatasových nanokrystalů.]
  Chemistry of Materials. Roč. 21, č. 12 (2009), s. 2410-2417 ISSN 0897-4756
  Grant CEP: GA ČR GA104/08/0435
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z40400503
  Klíčová slova: supported TiO2 catalysis * metal-oxide nanoparticles * sol-gel process
  Kód oboru RIV: CF - Fyzikální chemie a teoretická chemie
  Impakt faktor: 5.368, rok: 2009

  Titania-silica composite films with a high content of crystalline titania phase and periodic mesoporous structure were fabricated by a low temperature "brick and mortar" approach. Pre-formed titania nanocrystals were fused with surfactant-templated sol-gel silica, which acts as a structure-directing matrix and as a chemical glue. The nature of the surfactant plays the decisive role in the mesostructure formation. Using Pluronic P123 as the structure-directing agent, the structure formation of the mesoporous silica is greatly disturbed as a result of the presence of titania nanoparticles. On the contrary, the use of Pluronic F127, whose molecules are larger and whose poly(ethylene oxide) blocks are more hydrophilic, enables the preparation of composite titania-silica mesoporous architectures that can accommodate up to 50 wt % of nanocrystals and yet retain the periodicity of the porous structure.

  Kompozitní filmy SiO2-TiO2 s vysokým obsahem krystalické fáze TiO2 a periodickou mesoporézní strukturou byly připraveny nízkoteplotním přístupem “brick and mortar”. Předem vytvořené nanokrystaly TiO2 byly spojeny templátovaným sol-gelem SiO2, který slouží jako matrice řídící strukturu a jako chemické pojivo. Povaha surfaktantu hraje rozhodující roli v tvorbě mesostruktury. Když je použit jako činidlo řídící strukturu Pluronic P123, je v důsledku přítomnosti nanočástic TiO2 tvorba struktury mesoporézního oxidu křemičitého značně narušena. Naopak Pluronic F127, jehož molekuly jsou větší a jehož polyethylene oxidové bloky jsou hydrofilnější, umožňuje přípravu kompozitních TiO2-SiO2 mesoporézních architektur, které mohou obsáhnout až 50 váh. % nanokrystalů a přitom zachovat periodičnost porézní struktury. Tímto způsobem byly připraveny filmy s vysokým stupněm krystalinity při teplotách pouze 100-150 °C a byly použity jako aktivní vrstvy pro fotooxidaci NO.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0177086