Počet záznamů: 1

Poškození ulnárního nervu jako nemoc z povolání v České republice v letech 1996-2007

 1. 1.
  0331599 - UFCH-W 2010 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Fenclová, Z. - Urban, P. - Pelclová, D. - Navrátil, Tomáš - Lebedová, J.
  Poškození ulnárního nervu jako nemoc z povolání v České republice v letech 1996-2007.
  [Lesion of the Ulnar Nerve as an Occupational Disease in Years 1996 - 2007.]
  České pracovní lékařství. Roč. 10, č. 2 (2009), s. 83-85 ISSN 1212-6721
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z40400503
  Klíčová slova: Professional Lesion of the Ulnar Nerve * noxes * diagnoses * profession
  Kód oboru RIV: CF - Fyzikální chemie a teoretická chemie

  V letech 1996-2007 bylo v České republice hlášeno celkem 489 profesionálních lézí ulnárního nervu (471 případů nemocí z povolání a 18 případů ohrožení nemocí z povolání), což představovalo 2,35 % všech profesionálních onemocnění hlášených v tomto období. Onemocněli zejména pracovníci z Moravskoslezského kraje (28,6 % případů) a pracovníci v odvětví ekonomické činnosti „těžba uhlí, lignitu a rašeliny" (21,5 % případů). Vyvolavatelem poškození loketního nervu byla práce s vibrujícími nástroji (57,5 % případů) nebo přetěžování končetin (42,5 % případů).

  In the Czech Republic, there were reported 489 professional lesions of the ulnar nerve, in 1996-2007 (471 occupational diseases and 18 occupational diseases risks). These cases represented 2.35 % of all occupational diseases reported in this time period. The workers were mostly from the Moravia and Silesia region (28.6 % cases) and the workers from the field of mining coal, lignite and peat (21.5 % cases). Activator of ulnar nerve lesions was the work with vibrating machines (57.5 %) or overloading of limbs (42.5 %).
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0177074