Počet záznamů: 1

Současné výhledy a tendence v oblasti metod zajišťování porubních chodeb v uhelných dolech

 1. 1.
  0331594 - UGN-S 2010 RIV CZ cze C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Šňupárek, Richard
  Současné výhledy a tendence v oblasti metod zajišťování porubních chodeb v uhelných dolech.
  [Present prospects and tendencies in the field of gateroads securing in coal mines.]
  Zpevňování, těsnění a kotvení horninového masivu a stavebních konstrukcí 2009. Ostrava: VŠB-TUO, 2009, s. 1-9. ISBN 978-80-248-1958-7.
  [Zpevňování, těsnění a kotvení horninového masivu a stavebních konstrukcí 2009, Mezinárodní seminář /14./. Ostrava (CZ), 19.02.2009-20.02.2009]
  Grant CEP: GA ČR GA105/07/1265
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30860518
  Klíčová slova: roadways support * reinforcing
  Kód oboru RIV: DH - Báňský průmysl vč. těžby a zpracování uhlí

  Příspěvek se zabývá způsoby vyztužování a stabilizace porubních chodeb v uhelných dolech . Nově vyvíjené a projektované metody jsou spojeny s dvojím využitím porubních chodeb, valkými hloubkami pod povrchem a environmentálními hledisky. Hlavní způsoby vyztužování zahrnují zpevňování horninového masivu kotvením a injektáží.

  The paper deals with methods of supporting and stabilisation of roadways in coal mines.New investigated and designed methods are connected with double usány of roadways, depth of exploration and environmental requests.Decisive kinds of support include methods of rock mass strenghtening e.g. bolting and grouting.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0177070