Počet záznamů: 1

HPMA-copolymer conjugates targeted to tumor endothelium using synthetic oligopeptides

 1. 1.
  0331589 - UMCH-V 2010 RIV GB eng J - Článek v odborném periodiku
  Pola, Robert - Studenovský, Martin - Pechar, Michal - Ulbrich, Karel - Hovorka, Ondřej - Větvička, David - Říhová, Blanka
  HPMA-copolymer conjugates targeted to tumor endothelium using synthetic oligopeptides.
  [Polymerní konjugáty směrované do nádorového endotelu pomocí syntetických oligopeptidů.]
  Journal of Drug Targeting. Roč. 17, č. 10 (2009), s. 763-776 ISSN 1061-186X
  Grant CEP: GA AV ČR IAAX00500803; GA AV ČR IAA400200702; GA ČR GA203/08/0543
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z40500505; CEZ:AV0Z50200510
  Klíčová slova: neoangiogenesis * drug delivery system * HPMA copolymers * peptide targeting
  Kód oboru RIV: CE - Biochemie
  Impakt faktor: 2.885, rok: 2009

  Synthesis and characterization of N-(2-hydroxypropyl)methacrylamide (HPMA)-copolymer–based drug carriers targeted on specific receptors in the membrane of endothelial cells by oligopeptides (GRGDG, cyclo(RGDfK), and PHSCN) are described in this study.

  V této práci je popsána syntéza a charakterizace kopolymerů na bázi N-(2-hydroxypropyl)methacrylamidu (HPMA), které jsou použity jako polymerní nosiče léčiv směrované oligopeptidy (GRGDG, cyclo(RGDfK) a PHSCN) ke specifickým membránovým receptorům endotelových buněk.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0177066