Počet záznamů: 1

Luminescence and decay kinetics of Pb.sup.2+./sup. center in LiCaAlF.sub.6./sub. single crystal host

 1. 1.
  0331582 - FZU-D 2010 RIV NL eng J - Článek v odborném periodiku
  Pejchal, Jan - Mihóková, Eva - Nikl, Martin - Novoselov, A. - Yoshikawa, A.
  Luminescence and decay kinetics of Pb2+ center in LiCaAlF6 single crystal host.
  [Luminiscence a kinetika dosvitu centraPb2+v monokrystalické matrici LiCaAlF6.]
  Optical Materials. Roč. 31, č. 11 (2009), s. 1673-1677 ISSN 0925-3467
  Grant CEP: GA MŠk ME 953; GA MŠk(CZ) 1M06002
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z10100521
  Klíčová slova: doping * neutron detectors * scintillator materials * micro-pulling-down
  Kód oboru RIV: BM - Fyzika pevných látek a magnetismus
  Impakt faktor: 1.728, rok: 2009

  The Pb-doped LiCaAlF6 single crystals were grown using the micro-pulling-down method. The temperature dependences of photoluminescence characteristics were studied to reveal the kinetic processes in the excited state of Pb2+ luminescence center. A simple three-level phenomenological model applied to the decay time temperature dependences shows that energy separation between the metastable 3P0 and the radiative 3P1 states of Pb2+ center is relatively high, about 180 meV.

  Monokrystaly LiCaAlF6 dopované Pb byly vypěstovány metodou micro-pulling-down. Měření teplotních závislostí fotoluminiscenčních charakteristik umožnilo studovat kinetické procesy v excitovaném stavu luminiscenčního centra Pb2+. Na základě simulace teplotní závislosti dob života pomocí jednoduchého tříhladinového fenomenologického modelu byl zjištěn poměrně velký energetický rozdíl 180meV mezi metastabilní hladinou 3P0 a radiační hladinou 3P1 centra Pb2+.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0177060