Počet záznamů: 1

Decay kinetics of the defect-based visible luminescence in ZnO

 1. 1.
  0331578 - FZU-D 2010 RIV NL eng J - Článek v odborném periodiku
  Nikl, Martin - Pazzi, G.P. - Fabeni, P. - Mihóková, Eva - Pejchal, Jan - Ehrentraut, D. - Yoshikawa, A. - Williams, R. T.
  Decay kinetics of the defect-based visible luminescence in ZnO.
  [Kinetika dosvitu viditelné luminiscence defektů v ZnO.]
  Journal of Luminescence. Roč. 129, č. 12 (2009), s. 1564-1567 ISSN 0022-2313
  Grant CEP: GA MŠk ME 953; GA AV ČR KAN300100802
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z10100521
  Klíčová slova: luminescence * ZnO crystal * LPE film * fast scintillator
  Kód oboru RIV: BM - Fyzika pevných látek a magnetismus
  Impakt faktor: 1.847, rok: 2009

  Photoluminescence spectra and decays under pulsed N2 (337 nm) laser excitation were measured for hydrothermally grown bulk and liquid-phase epitaxy (LPE)-grown film ZnO samples within 9–300 K.

  Fotoluminiscenční spektra a dosvity byly měřeny v hydrotermálně pěstovaném objemovém ZnO monokrystalu a tenkých vrstvách pěstovaných kapalnou epitaxí, s excitací N2 (337 nm) laserem a v rozsahu teplot 9-300 K.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0177057