Počet záznamů: 1

Variation in the probability distribution function of passive contaminant concentration

 1. 1.
  0331562 - UT-L 2010 RIV CZ eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Jurčáková, Klára - Riveron, F.
  Variation in the probability distribution function of passive contaminant concentration.
  [Změny v pravděpodobnostní distribučni funkci koncentrací pasivní příměsi.]
  Colloquium Fluid Dynamics 2009. Praha: Ústav termomechaniky AV ČR v. v. i., 2009 - (Jonáš, P.; Uruba, V.), s. 19-20. ISBN 978-80-87012-21-5.
  [Colloquium Fluid Dynamics 2009. Praha (CZ), 21.10.2009-23.10.2009]
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z20760514
  Klíčová slova: temporal variation of concentrations * atmospheric boundary layer * Weibull distribution
  Kód oboru RIV: DG - Vědy o atmosféře, meteorologie

  The scope of this study is to find general description of probability distribution functions (PDF), which describes temporal variation of passive contaminant concentrations released from ground level point source within the atmospheric boundary layer. The Weibull distribution was found to be most suitable form for those PDFs. Two parameters of Weibull distribution were found to be a function of gross time series parameters such mean and standard deviation values of the concentration time series.

  Časové řady koncentrací byly podrobeny statistickému rozboru. Pozornost byla hlavně zaměřena na tvar pravděpodobnostního rozdělení (histogram), nalezení vhodného analytického popisu tohoto rozdělení pomocí Weibullova rozdělení a následné určení parametrů tohoto rozdělení. Hodnoty dvou parametrů lze zapsat jako funkce střední hodnoty a střední kvadratické odchylky koncentrace.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0177049