Počet záznamů: 1

ROLE OF INDIVIDUAL BUILDINGS IN SCALAR TRANSFER

 1. 1.
  0331558 - UT-L 2010 RIV BE eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Bezpalcová, Klára - Ohba, M. - Jaňour, Zbyněk
  ROLE OF INDIVIDUAL BUILDINGS IN SCALAR TRANSFER.
  [Role individuálních budov v přenosu skaláru.]
  Proceedings of the Conference on Physical Modelling of Flow and Dispersion Phenomena. Rhode-St-Genése: von Karman Institute for Fluid Dynamics, 2009 - (Beeck, J.), E.1.1-E.1.8. ISBN 978-2-930389-42-7.
  [PHYSMOD 2009. Rhode-St-Genése (BE), 24.08.2009-26.08.2009]
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z20760514
  Klíčová slova: urban canopy * vertical scalar transfer * wind tunnel atmospheric boundary layer
  Kód oboru RIV: DG - Vědy o atmosféře, meteorologie

  The vertical ventilation of a gaseous pollutant released at the street level to the relatively unobstructed flow above the urban canopy is the main interest of our study. Simultaneous measurement of passive tracer concentration and vertical wind component with high temporal resolution is very unique technique and allows us to directly derive the advective and turbulent vertical scalar transfer terms. Comparison of the measurements within 18 different arrangements of idealised urban canopies (with different packing densities, building layouts, and height variations) is shown. Both advective and turbulent vertical scalar transfer is enhanced in denser set-ups and set-ups with high variability of building heights. The individual buildings and their unique heights are important for the advective vertical transport and this phenomenon is stronger for denser set-ups. The turbulent vertical transport characteristics are mainly given by general urban roughness performance.

  Hlavním předmětem této práce je vertikální ventilace plynných znečišťujících látek uvolněných uvnitř městské zástavby do relativně volného proudění vzduchu nad městským baldachýnem. Současné měření koncentrace plynné znečišťující látky a vertikální složky rychlosti proudění s vysokým časovým rozlišením je velmi unikátní metoda a dovoluje přímý výpočet advektivního a turbulentního vertikálního přenosu. Je ukázáno srovnání měření pro 18 různých idealizovaných městských zástaveb (s měnící se hustotou, uspořádání a výškovou variabilitou budov). Advektivní i turbulentní vertikální přenos je nejsilnější pro uspořádání nehustější a s největší výškovou variabilitou. Individuální budovy s rozdílnou výškou jsou důležité pro vertikální advektivní transport a tento jev je nejvýraznější při největší hustotách zástavby. Vertikální turbulentní transport je nejvíce ovlivněn obecnými drsnostními vlastnostnosmi městské zástavby.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0177046