Počet záznamů: 1

Partitioning of functional diversity reveals the scale and extent of trait convergence and divergence

 1. 1.
  0331556 - BC-A 2010 RIV SE eng J - Článek v odborném periodiku
  de Bello, F. - Thuiller, W. - Lepš, Jan - Choler, P. - Clemént, J.-Ch. - Macek, Petr - Sebastia, M.-T. - Lavorel, S.
  Partitioning of functional diversity reveals the scale and extent of trait convergence and divergence.
  [Rozklad funkční diverzity odhaluje rozsah konvergence a divergence znaků.]
  Journal of Vegetation Science. Roč. 20, č. 3 (2009), s. 475-486 ISSN 1100-9233
  Grant CEP: GA MŠk LC06073; GA ČR GA206/06/0098
  Grant ostatní:EU projects INTERREG III-A(BE) I3A-4-147-E; EU projects EcoChange(BE) GOCE-CT-2003-506675; EU projects RUBICODE(BE) FP6, No. 036890
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z50070508; CEZ:AV0Z60050516
  Klíčová slova: alpha and beta diversity * assembly rules * biotic and abiotic filtering
  Kód oboru RIV: EH - Ekologie - společenstva
  Impakt faktor: 2.376, rok: 2009

  Theoretical study exploring possibilities to use species traits for functional diversity, its partitioning, and comparison with a null model.

  Teoretická studie o možnostech užití vlastností druhů pro popis funkční diverzity, jejího hierarchického rozkladu, a test shody s nulovým modelem.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0177045