Počet záznamů: 1

Příspěvek ke zprovoznění technické památky Důl Jeroným Čistá

 1. 1.
  0331553 - UGN-S 2010 RIV CZ cze C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Žůrek, P. - Kořínek, R. - Kukutsch, Radovan
  Příspěvek ke zprovoznění technické památky Důl Jeroným Čistá.
  [Contribution to opening of technical monument Jeroným Mine, Čistá.]
  Hornická Příbram ve vědě a technice 2009. Příbram: Sekretariát sympozia, 2009, s. 1-5. ISBN 978-80-254-5090-1.
  [Hornická Příbram ve vědě a technice 2009 /48./. Příbram (CZ), 13.10.2009-15.10.2009]
  Grant CEP: GA ČR GA105/09/0089
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30860518
  Klíčová slova: old mining works * abandoned mining works * Jeroným mine
  Kód oboru RIV: DH - Báňský průmysl vč. těžby a zpracování uhlí

  Vzhledem k nutnosti posuzovat stávající stav důlních komplexů v oblasti Dolu Jeroným z hlediska budoucího využití, je nutné se zabývat propojením obou částí tohoto komplexu, a to částí opuštěných důlních děl (ODD) a starých důlních děl (SDD). Nosným tématem je popis variant propojení, které sledují nejen logickou posloupnost rekonstrukčních prací, ale berou v potaz i gravitační odvodnění dolu a neznámou důlně-geologickou situaci.

  Given the need to assess the current status of mining complexes in the Jeroným Mine area in terms of future use, must be addressed by connection of the two parts of this complex - abandoned mine workings (AMW), and old mine works (OMW). The main theme is the description of connection options, which monitor not only the logical sequence of reconstruction work, but take into account the gravity drainage of the mine and an unknown mining-geological situation.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0177042