Počet záznamů: 1

Znovu k otázce pravidel Hard Law a Soft Law v mezinárodním právu

 1. 1.
  0331532 - USP-I 2010 RIV SK cze M - Část monografie knihy
  Šturma, Pavel
  Znovu k otázce pravidel Hard Law a Soft Law v mezinárodním právu.
  [The Issue of the Hard Law and Soft Law Rules in International Law.]
  Slovenská ročenka medzinárodného práva 2008. Bratislava: Slovenská spoločnosť pro medzinárodné právo pri Slovenskej akadémii vied, 2009 - (Špaček, M.), s. 9-17. ISBN 978-80-969540-5-6
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70680506
  Klíčová slova: hard law * soft law * international law
  Kód oboru RIV: AG - Právní vědy

  Práce se zabývá normou hard law mezinárodního práva, která splňuje všechna kritéria na obsah i formu a normou soft law, která má právně nedokonalý obsah nebo formu.

  The work deals with the hard law rule of international law which fulfills all the criteria related to the content and form, as well as with the soft law rule which has legally imperfect contents or form.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0177025