Počet záznamů: 1

Bayesian tracking of the toxic plume spreading in the early stage of radiation accident

 1. 1.
  0331528 - UTIA-B 2010 RIV GB eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Pecha, Petr - Hofman, Radek - Šmídl, Václav
  Bayesian tracking of the toxic plume spreading in the early stage of radiation accident.
  [Bayesovské trasování šíření toxického mraku v časné fázi radiační nehody.]
  ESM'2009 The 2009 European Simulation and Modelling Conference, Modelling and Simulation '2009. Leicester: EUROSIS - ETI, 2009 - (Al-Akaidi, M.), s. 381-387. ISBN 978-90-77381-52-6.
  [ESM'2009 The 2009 European Simulation and Modelling Conference. Leicester (GB), 26.10.2009-29.10.2009]
  Grant CEP: GA ČR(CZ) GA102/07/1596
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z10750506
  Klíčová slova: Bayesian tracking * Particle filtering * Data assimilation
  Kód oboru RIV: DL - Jaderné odpady, rad. znečištění a kontrola
  http://library.utia.cas.cz/separaty/2009/AS/pecha-bayesian tracking of the toxic plume spreading in the early stage of radiation accident.pdf http://library.utia.cas.cz/separaty/2009/AS/pecha-bayesian tracking of the toxic plume spreading in the early stage of radiation accident.pdf

  Predictions of time and space evolution of pollution propagation during the erly stage of radiation accident. Model predictions are assimilated with online incoming observations from terrain on basis of recursive procedure of Bayesian filtering. Application on a hypotetical scenario with ambiguous meteorological forecast and uncertain model parameters is demonstrated.

  Je prováděna predikce časového a prostorového vývoje znečistění během časné fáze radiační nehody. Modelové předpovědi jsou asimilovány s pozorováními přicházejícími z terénu na základě rekurzívní procedury částicových filtrů. Je demonstrována aplikace na hypotetický scénář úniku s nejednoznačnou meteorologií a neurčitostmi parametrů modelu.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0177022