Počet záznamů: 1

The influence of temperature on diving behaviour in the alpine newt, Triturus alpestris

 1. 1.
  0331524 - UBO-W 2010 RIV GB eng J - Článek v odborném periodiku
  Šamajová, Pavlína - Gvoždík, Lumír
  The influence of temperature on diving behaviour in the alpine newt, Triturus alpestris.
  [Vliv teploty na potápěcí chování u čolka horského, Triturus alpestris.]
  Journal of Thermal Biology. Roč. 34, č. 8 (2009), s. 401-405 ISSN 0306-4565
  Grant CEP: GA ČR GA206/06/0953; GA MŠk LC06073
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z60930519
  Klíčová slova: Amphibians * Aquatic air breathers * Ectotherms * Swimming angle * Swimming speed * Thermal sensitivity * Time costs
  Kód oboru RIV: EG - Zoologie
  Impakt faktor: 1.305, rok: 2009

  An aquatic lifestyle poses serious restriction to air-breathing animals in terms of time and energy spent during a dive cycle. Available data suggests that time costs caused by temperature-dependent dive frequency can be partially compensated for by adjusting the swimming speed and diving angle during dive cycle. We tested this prediction by examining the influence of temperature on the diving behaviour of the alpine newt, Triturus alpestris. The ascending speed and angle showed disparate patterns of temperature dependency, with a minor influence on travel duration. Surprisingly, at higher temperatures, the diving newts saved most of their time by restricting swimming activity in the water column during their return to the bottom and not by adjusting their ascending duration. Hence, aquatic newts have the capacity to reduce temperature-dependent time costs of aerial breathing primarily by behavioural modifications during the descending phase of the dive cycle.

  Akvatický způsob života představuje pro živočichy dýchající atmosférický kyslík vážné omezení ve smyslu času a energie strávené během potápěcího cyklu. Dostupná data ukazují, že časové náklady způsobené teplotně závislou frekvencí potápění mohou být částečně kompenzovány přizpůsobením rychlosti plavání a potápěcího úhlu během potápěcího cyklu. Testovali jsem tuto predikci zkoumáním vlivu teploty na potápěcí chování čolka horského, Triturus alpestris. Rychlost a úhel vzestupu ukázaly rozdílné vzory teplotní závislosti s malým vlivem na cestovní čas. Při vyšších teplotách potápějící se čolci překvapivě ušetřili většinu času omezením plovací aktivity ve vodním sloupci během svého návratu a nikoliv přizpůsobením doby vzestupu. Vodní čolci mají tudíž kapacitu redukovat teplotně závislé náklady dýchání vzduchu primárně behaviorálními modifikacemi během sestupné fáze potápěcího cyklu.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0177019