Počet záznamů: 1

Application of Ab Initio Electronic Structure Calculations in Construction of Phase Diagrams of Metallic Systems with Complex Phases

 1. 1.
  0331522 - UFM-A 2010 RIV CH eng J - Článek v odborném periodiku
  Šob, Mojmír - Kroupa, Aleš - Pavlů, Jana - Vřešťál, Jan
  Application of Ab Initio Electronic Structure Calculations in Construction of Phase Diagrams of Metallic Systems with Complex Phases.
  [Použití výpočtů elektronové struktury ab initio při konstrukci fázových diagramů kovových soustav s komplexními fázemi.]
  Solid State Phenomena. Roč. 150, č. 1 (2009), s. 1-28 ISSN 1012-0394
  Grant CEP: GA MŠk OC 147; GA ČR GA106/07/1078
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z20410507
  Klíčová slova: Ab initio calculations * CALPHAD method * Laves phases * sigma phase * ternary systems * super-austenitic steels
  Kód oboru RIV: BM - Fyzika pevných látek a magnetismus

  The electronic structure theory and state-of-the-art ab initio calculation methods in solids are briefly reviewed and the application of calculated total energy differences between various phases (lattice stabilities) is illustrated on construction of phase diagrams by the CALPHAD method in systems containing phases with complex structures, e.g. Laves phases or sigma phase.

  Je uveden stručný přehled teorie elektronové struktury a současného stavu výpočetních metod ab initio v pevných látkách. Aplikace vypočtených rozdílů celkových energií různých fází (mřížkové stability) jsou ilustrovány na konstrukci fázových diagramů metodou CALPHAD v soustavách kovů, které obsahují fáze s komplexní strukturou, např. Lavesovy fáze nebo sigma fáze.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0177017