Počet záznamů: 1

Noncollinear magnetism in manganese nanostructures

 1. 1.
  0331521 - UFM-A 2010 RIV US eng J - Článek v odborném periodiku
  Zelený, Martin - Šob, Mojmír - Hafner, J.
  Noncollinear magnetism in manganese nanostructures.
  [Nekolineární magnetismus manganových nanostruktur.]
  Physical Review. B. Roč. 80, č. 14 (2009), 144414/1-144414/19 ISSN 1098-0121
  Grant CEP: GA AV ČR IAA100100920; GA MŠk OC09011
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z20410507
  Klíčová slova: magnetism of nanostructures * nanowires * noncollinear magnetism * manganese
  Kód oboru RIV: BM - Fyzika pevných látek a magnetismus
  Impakt faktor: 3.475, rok: 2009

  We present ab initio spin-density-functional calculations of the magnetic properties of Mn nanostructures with a geometry varying between a straight linear wire and a three-dimensional nanorod, including collinear and noncollinear, commensurate and incommensurate magnetic configurations. With decreasing tension along the axis of the nanostructure we find a series of transitions first from a straight to a zigzag wire, then to planar triangular or hexagonal stripes and further to a nanorod consisting of a periodic stacking of distorted octahedra. At local equilibrium all nanostructures are in a high-moment state, with absolute values of the local magnetic moments per atom varying between 2.96-3.79μB. Collinear and noncollinear magnetic structures are energetically nearly degenerate, if the geometric and magnetic degrees of freedom are relaxed simultaneously. Compression of the nanostructures leads to a decrease in the magnetic moments.

  V práci studujeme magnetické vlastnosti nanostruktur manganu s geometrií sahající od přímého atomového řetězce až po trojrozměrnou „nanotyč“. Zahrnujeme kolineární i nekolineární a souměřitelné i nesouměřitelné magnetické konfigurace. S klesajícím napětím podél osy nanostruktury nacházíme sérii přechodů, počínaje přímými a klikatými dráty a rovinnými trojúhelníkovými nebo hexagonálními pruhy a konče „nanotyčemi“ tvořenými periodickým uspořádáním strukturních jednotek ve tvaru deformovaných osmistěnů. Ve všech studovaných nanostrukturách jsou atomy ve stavu s vysokým magnetickým momentem v intervalu 2.96-3.79μB. Kolineární a nekolineární magnetické struktury jsou energeticky téměř degenerované, pokud jsou geometrické a magnetické stupně volnosti relaxované současně. Stlačení nanostruktur vede k poklesu magnetického momentu.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0177016