Počet záznamů: 1

Neznámí pražští obchodníci s obrazy dvacátých let 17. století

 1. 1.
  0331515 - UDU-I 2010 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
  Šroněk, Michal
  Neznámí pražští obchodníci s obrazy dvacátých let 17. století.
  [Unknown Prague´s picture salesmen of 1620s.]
  Orbis artium. K jubileu Lubomíra Slavíčka. Brno: Masarykova univerzita, 2009 - (Kroupa, J.; Šeferisová Loudová, M.; Konečný, L.), s. 675-677. Spisy Masarykovy univerzity v Brně, Filozofická fakulta, 382. ISBN 978-80-210-4972-7
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z80330511
  Klíčová slova: Erazim Schiller * art trading * Rudolfine art
  Kód oboru RIV: AL - Umění, architektura, kulturní dědictví

  Studie je věnována pražskému malíři a obchodníkovi s obrazy Erazimu Schillerovi, který zde působil v letech 1612-1631. Před rokem 1620 byly Schillerovy obrazy uloženy v obchodě s obrazy Pavla Flašmona ve Vladislavském sále na Pražském hradě a v roce 1624 Schiller přišel při loupežném přepadení o obrazy, které vyvážel do Lipska. Jde o jednu z mála zmínek o obchodě s obrazy z počátku 17. století.

  The study is about a Prague painter and picture salesman Erazim Schiller, who worked in Prague between 1612 and 1631. Before 1620, Schiller´s paintings were deposited in Pavel Flašmon´s shop with paintings in Wladislau´s Hall at the Prague castle. In 1624, Schiller lost paintings he had sent to Leipzig due to an armed robbery. It is one of a few references to a trade with paintings from the beginning of the 17th century.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0177011