Počet záznamů: 1

Jan Quirin Jahn na uměnovědné vycházce: poznámky z osmi pražských kostelů

 1. 1.
  0331513 - UDU-I 2010 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
  Marešová, Jana - Mádl, Martin
  Jan Quirin Jahn na uměnovědné vycházce: poznámky z osmi pražských kostelů.
  [Johann Quirin Jahn on an art history tour: comments on eight Prague´s churches.]
  Orbis artium. K jubileu Lubomíra Slavíčka. Brno: Masarykova univerzita, 2009 - (Kroupa, J.; Šeferisová Loudová, M.; Konečný, L.), s. 85-102. Spisy Masarykovy univerzity v Brně, Filozofická fakulta, 382. ISBN 978-80-210-4972-7
  Grant CEP: GA ČR GA408/05/0753; GA ČR GA408/08/0745
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z80330511
  Klíčová slova: fine arts * painting * sculpture * Prague * topography
  Kód oboru RIV: AL - Umění, architektura, kulturní dědictví

  Článek nabízí komentovanou edici popisu uměleckého zařízení několika pražských kostelů z konce 18. století od českého historiografa Jana Jakuba Quirina Jahna.

  The article offers a commented edition of the description of the artistic equipment in several Prague churches by the Czech historiographer Johann Jakob Quirin Jahn from the end of the eighteenth century.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0177009