Počet záznamů: 1

Český kubismus a "vertikální" kánon dějin umění

 1. 1.
  0331512 - UDU-I 2010 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
  Lahoda, Vojtěch
  Český kubismus a "vertikální" kánon dějin umění.
  [Czech cubism and "vertical" canon of art history.]
  Orbis artium. K jubileu Lubomíra Slavíčka. Brno: Masarykova univerzita, 2009 - (Kroupa, J.; Šeferisová Loudová, M.; Konečný, L.), s. 417-426. Spisy Masarykovy univerzity v Brně, Filozofická fakulta, 382. ISBN 978-80-210-4972-7
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z80330511
  Klíčová slova: Canon * art history * modernism * Czech cubism
  Kód oboru RIV: AL - Umění, architektura, kulturní dědictví

  Autor sleduje roli českého kubismu v mezinárodním diskurzu o moderním umění od 20. let 20. století. Zabývá se začleňováním českého kubismu jako příkladu "jiného", mimo centrum probuzeného fenoménu, do "vertikálního" kánonu dějin umění, jak Piotr Piotrowski charakterizoval tradiční západní kánon. Studie uvádí příklady od Alfreda H. Barra ml. přes Johna Goldinga k Robertu Rosenblumovi. Je zdůrazněna role "objevitele" českého kubistického teritoria u Douglase Coopera na konci 60. let, stejně jako úloha Serge Fauchereaua (1994) a pozice Neil Coxe (2000) v zohlednění českého kubistického fenoménu v mezinárodních souvislostech.

  The author discuss the role of Czech Cubism in international art history discourse since the 1920s. He traces the history of integration of Czech Cubism into the vertical canon of art history, as Piotr Piotrowski characterized traditional Western canon of art history, mentioning Alfred H. Barr jr., John Golding and Robert Rosenblum. The role of discoverer of Czech Cubism on international art historical scene plays Douglas Cooper in the late 1960s. The article praises pioneering work of Serge Fauchereau on the Central and Eastern European variations of Cubism in 1994 and Neil Cox´s contribution on Czech Cubism in international context in his book Cubism (2000).
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0177008