Počet záznamů: 1

Ukřižovaný ze Zašové - barokní multiplikace gotického krucifixu vídeňských trinitářů

 1. 1.
  0331509 - UDU-I 2010 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
  Hlobil, Ivo
  Ukřižovaný ze Zašové - barokní multiplikace gotického krucifixu vídeňských trinitářů.
  [The crucified Christ of Zašová - Baroque multiplication of late Gothic crucifix from Vienna's Trinitarians.]
  Orbis artium. K jubileu Lubomíra Slavíčka. Brno: Masarykova univerzita, 2009 - (Kroupa, J.; Šeferisová Loudová, M.; Konečný, L.), s. 129-134. Spisy Masarykovy univerzity v Brně, Filozofická fakulta, 382. ISBN 978-80-210-4972-7
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z80330511
  Klíčová slova: Gothic * sculpture * crucifix * Trinitarians * historicism
  Kód oboru RIV: AL - Umění, architektura, kulturní dědictví

  Stať upozorňuje na Krucifix v Zašové (Morava) jako zapomenutý příklad barokního historismu řádu trinitářů podle vídeňského vzoru. Dotčeny jsou otázky stylu Krucifixů Veita Stosse a znázornění Krista s židovskými pejzy.

  The article draws attention to the crucified Christ of Zašová (Moravia), which is a forgotten example of baroque historicism of Trinitarians modeled after an example from Vienna. The text also mentions question of styles of Veit Stoss´s crucifixes and portrayal of Christ with Jewish payot.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0177005