Počet záznamů: 1

Poznámky k malířské výzdobě šebetovské rezidence v albu hradiského konventuála Dionýsa Strausse

 1. 1.
  0331508 - UDU-I 2010 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
  Dolejší, Kateřina - Mlčák, L.
  Poznámky k malířské výzdobě šebetovské rezidence v albu hradiského konventuála Dionýsa Strausse.
  [Comments on painting decoration of Šebetov residence in the portfolio of the conventual of Hradisko - Dionýs Strauss.]
  Orbis artium. K jubileu Lubomíra Slavíčka. Brno: Masarykova univerzita, 2009 - (Kroupa, J.; Šeferisová Loudová, M.; Konečný, L.), s. 507-520. Spisy Masarykovy univerzity v Brně, Filozofická fakulta, 382. ISBN 978-80-210-4972-7
  Grant CEP: GA ČR GA408/03/0059
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z80330511
  Klíčová slova: baroque ceiling paintings * Šebetov-residence * convetual of Hradisko Dionýs Strauss (1660-1720) * portfolio „Marat Icones“
  Kód oboru RIV: AL - Umění, architektura, kulturní dědictví

  Článek doplňuje publikované informace o barokních malbách v šebetovské rezidenci edicí archivního pramene, který obsahuje důležité poznatky pro ikonografii zdejších maleb.

  The published information on Baroque paintings in the Šebetov Residence are complemented with an edition of an archive source, which adds new items to the iconographic analysis of local painting decoration.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0177004