Počet záznamů: 1

Kupido a Čas: poznámka k Bysově malbě v paláci Petra Straky z Nedabylic

 1. 1.
  0331507 - UDU-I 2010 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
  Dobalová, Sylva
  Kupido a Čas: poznámka k Bysově malbě v paláci Petra Straky z Nedabylic.
  [Cupido and the Time: more on Bys' painting in the palace of Petr Straka of Nedabylice.]
  Orbis artium. K jubileu Lubomíra Slavíčka. Brno: Masarykova univerzita, 2009 - (Kroupa, J.; Šeferisová Loudová, M.; Konečný, L.), s. 155-161. Spisy Masarykovy univerzity v Brně, Filozofická fakulta, 382. ISBN 978-80-210-4972-7
  Grant CEP: GA ČR GA408/05/0753
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z80330511
  Klíčová slova: Jan Rudolf Bys * Baroque art * fresco painting * Cupid * iconography
  Kód oboru RIV: AL - Umění, architektura, kulturní dědictví

  Bohatá fresková výzdoba hlavního sálu paláce Petra Straky z Nedabylic v Praze od malíře Jana Rudolfa Byse zahrnuje jeden dosud neidentifikovaný výjev. Jde o téma Čas (Chronos) přistřihuje Kupidovi křídla, které na základě jeho uvedení v Ovidiových Metamorfózách zahrnul do své knihy emblémů Otto Venius. Poměrně vzácné téma mělo pro objednavatele malby osobní význam.

  A fresco painting decoration in the main hall in the Palace of Peter Straka of Nedabylice in Prague was executed by painter Jan Rudolf Bys probably between 1699–1705. It includes till know unrecognized scene The Time cutting Amor´s Wings. A source of this rare theme lays in emblems by Otto Venius and Metamorphosis by Ovidius, and was of a special interest of the owner of the palace.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0177003