Počet záznamů: 1

Enhancement of ferroelectricity in nanocones

 1. 1.
  0331482 - FZU-D 2010 RIV DE eng J - Článek v odborném periodiku
  Bykov, Pavlo - Suchaneck, G. - Jastrabík, Lubomír - Gerlach, G.
  Enhancement of ferroelectricity in nanocones.
  [Nárůst feroelektrického stavu v nanokuželech.]
  Physica Status Solidi B-Basic Solid State Physics. Roč. 246, č. 10 (2009), s. 2396-2396 ISSN 0370-1972
  Grant CEP: GA AV ČR KAN301370701; GA MŠk(CZ) 1M06002
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z10100522
  Klíčová slova: ferroelectric size effect of cone-shaped nanoparticles * phase transition temperature dependence on nanocone volume
  Kód oboru RIV: BM - Fyzika pevných látek a magnetismus
  Impakt faktor: 1.150, rok: 2009

  In this work, for the first time a calculation of the ferroelectric size effect of cone-shaped nanoparticles (nanocones)was performed. To solve the appropriate Euler–Lagrange equations, a direct variational method was used. An approximate analytical expression for the phase transition temperature dependence on the nanocone volume was derived.

  V práci je poprvé realizováno studium rozměrového feroelektrického efektu na nanočásticích kuželového tvaru.Na základě řešení Euler-Lagrange rovnic pomocí přímé variační metody byl odvozen aproximativní výraz pro závislost teploty fázového přechodu na objemu nanokuželu.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0176982