Počet záznamů: 1

Polar phonon mixing in magnetoelectric EuTiO.sub.3./sub..

 1. 1.
  0331481 - FZU-D 2010 RIV DE eng J - Článek v odborném periodiku
  Goian, Veronica - Kamba, Stanislav - Hlinka, Jiří - Vaněk, Přemysl - Belik, A.A. - Kolodiazhnyi, T. - Petzelt, Jan
  Polar phonon mixing in magnetoelectric EuTiO3.
  [Míchání polárních fononů v magnetoelektrickém EuTiO3.]
  European Physical Journal B. Roč. 71, č. 3 (2009), 429-433 ISSN 1434-6028
  Grant CEP: GA ČR(CZ) GA202/09/0682
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z10100520
  Klíčová slova: multiferroics * infrared spectroscopy * phonons
  Kód oboru RIV: BM - Fyzika pevných látek a magnetismus
  Impakt faktor: 1.466, rok: 2009

  Infrared reflectivity spectra of antiferromagnetic incipient ferroelectric EuTiO3 were investigated up to 600 K. Analysis of phonon plasma frequencies showed that the lowest-energy TO1 phonon correspond predominantly to the Slater mode describing vibration of Ti cations against the oxygen octahedra. TO2 phonon expresses vibrations of Eu cation against the TiO6 octahedra and the highest frequency phonon represents O-octahedra bending. Incipient ferroelectric behavior of the permittivity is caused by pronounced softening of the TO1 phonon, which is coupled to the TO2 mode. Although the Eu cations are not involved in the TO1 mode, the spin ordering of the 4f electrons at Eu cations has influence on the frequency of TO1 mode due to its coupling with TO2 mode as the consequence of superexchange interaction. This is probably responsible for 7% change of the permittivity induced by magnetic field in antiferromagnetic phase, as rep. by Katsufuji and Takagi (Phys. Rev. B 64, 054415 (2001)).

  Infračervená reflexní spektra antiferomagnetického incipientního feroelektrika EuTiO3 byla studována do 600 K. Analýza fononových plazmových frekvencí prokázala, že měkký TO1 mód je spůsoben vibrací Ti proti kyslíkovým oktaedrům, zatímco TO2 mód vyjadřuje vibrace Eu proti TiO6 oktaedrům. Oba módy jsou vzájemně vázané. Ačkoli Eu vibrace naní obsažena v TO1 módu, uspořádání spinů v Eu ovlivňuje TO1 vibraci díky supervýměnné interakci mezi Eu-O-Eu.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0176981