Počet záznamů: 1

Chewing lice of the genus Myrsidea Waterston (Phthiraptera: Menoponidae) from the Emberizidae and Thraupidae (Passeriformes) in Mato Grosso do Sul, Brazil

 1. 1.
  0331480 - UBO-W 2010 RIV BR eng J - Článek v odborném periodiku
  Sychra, O. - Literák, I. - Čapek, Miroslav
  Chewing lice of the genus Myrsidea Waterston (Phthiraptera: Menoponidae) from the Emberizidae and Thraupidae (Passeriformes) in Mato Grosso do Sul, Brazil.
  [Luptouši rodu Myrsidea Waterston (Phthiraptera: Menoponidae) z kardinálů, Emberizidae a tangar, Thraupidae (Passeriformes) ze státu Mato Grosso do Sul, Brazílie.]
  Neotropical Entomology. Roč. 38, č. 4 (2009), s. 501-503 ISSN 1519-566X
  Grant CEP: GA AV ČR IAA601690901
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z60930519
  Klíčová slova: Bunting * tanager
  Kód oboru RIV: EG - Zoologie
  Impakt faktor: 0.586, rok: 2009
  http://www.scielo.br/pdf/ne/v38n4/v38n4a10.pdf http://www.scielo.br/pdf/ne/v38n4/v38n4a10.pdf

  This paper presents the first record of three chewing lice species of the genus Myrsidea collected from one emberizid and two thraupid hosts in Mato Grosso do Sul, Brazil. Morphological characters of M. seminuda are added for the last redescription of this species and a new key to males of "bonariensis species group" is presented.

  Práce prezentuje první záznam luptoušů rodu Myrsidea nalezených u jednoho hostitelského druhu kardinála a dvou hostitelských druhů tangar ve státě Mato Grosso do Sul v Brazílii. Uvedeny jsou také morfologické charakteristiky druhu M. seminuda a nový klíč pro určování samců luptoušů skupiny druhů "bonariensis".
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0176980