Počet záznamů: 1

Emócie, normativita a evolúcia

 1. 1.
  0331475 - FLU-F 2010 RIV SK slo M - Část monografie knihy
  Hvorecký, Juraj
  Emócie, normativita a evolúcia.
  [Emotions, normativity a evolution.]
  Ozvěny Frégovy filosofie. Bratislava: Filozofický ústav Slovenskej akadémie vied, 2009 - (Sousedík, P.), s. 200-206. ISBN 978-80-969770-4-8
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z90090514
  Klíčová slova: normativity * formal objects * perceptual theories of emotions
  Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství

  Kým kognitivně teórie emócií poskytujú pomerne jasné argumenty v prospech ich normatívnej sily (normativita presvedčení sa prenáša do oblasti emocionality), vo všeobecnosti stráca kognitivizmus na sile. Percepčné teórie zasa dlhodobo normatívny aspekt úplne postrádali, ale J. Prinz ich úspešne zlúčil s intencionalitou. Lenže biologická selekcia, o ktorú sa Prinz opiera, neimplikuje normatívnosť výsledkov, práve naopak. Ukazujeme, že alternatívou k pochopeniu normatívnosti emócií môže byť prihlásenie sa k teórií formálnych objektov.

  While cognitive theories of emotions are well equipped to support their normative force (normativity is transferred from the domain of beliefs to emotional states), cognitivism finds itself in general decline. Perceptual theories had for the long time lacked any solution to the normativity puzzle, yet J. Prinz was successful in tying them with intentionality. However, biological selection that Prinz relies on, does not imply any normativity of the results. In fact, just the opposite is the case. We show how a turn toward formal object theories might offer a solution to understanding normativity of emotions.

  Zatímco kognitivně teorie emocí poskytují poměrne jasné argumenty ve prospěch své normativní síly (normativita přesvědčení se přenáší do oblasti emocionality), ve všeobecnosti ztrácí kognitivismus na síle. Percepční teorie zase dlouhodobě normativní aspekt úplně postrádaly, ale J. Prinz je úspěšne sloučil s intencionalitou. Jenže biologická selekce, o kterou se Prinz opírá, neimplikuje normativnost výsledků, právě naopak. Ukazujeme, že alternativou k pochopení normativnosti emocí může být přihlášení se k teorii formálních objektů.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0176976