Počet záznamů: 1

Vývoj odolnosti srdečního svalu k nedostatku kyslíku – experimentální aspekty

 1. 1.
  0331465 - FGU-C 2010 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Ošťádal, Bohuslav - Charvátová, Zuzana - Ošťádalová, Ivana - Kolář, František - Netuka, I.
  Vývoj odolnosti srdečního svalu k nedostatku kyslíku – experimentální aspekty.
  [Development of cardiac tolerance to hypoxia-experimental aspects.]
  Cor et Vasa. Roč. 51, č. 10 (2009), s. 691-697 ISSN 0010-8650
  Grant CEP: GA MŠk(CZ) 1M0510
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z50110509
  Klíčová slova: heart * development * hypoxia
  Kód oboru RIV: FA - Kardiovaskulární nemoci vč. kardiochirurgie

  Odolnost srdečního svalu k nedostatku kyslíku se v průběhu ontogenetického vývoje významně mění

  Cardiac tolerance to oxygen deprivation changes significantly during ontogenetic development
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0176969