Počet záznamů: 1

Navigační úloha aktivního alotetického vyhýbání se místu (AAPA): užitečná metoda pro hodnocení prostorové kognice a chování laboratorních zvířat

 1. 1.
  0331456 - FGU-C 2010 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Petrásek, Tomáš - Benkovičová, Kristína - Valeš, Karel - Stuchlík, Aleš
  Navigační úloha aktivního alotetického vyhýbání se místu (AAPA): užitečná metoda pro hodnocení prostorové kognice a chování laboratorních zvířat.
  [Navigational task active allothetic place avoidance (AAPA): beneficial method for assessment of spatial cognition and behavior in laboratory animals.]
  Psychiatrie. Roč. 13, č. 4 (2009), s. 195-200 ISSN 1211-7579.
  [Konference Centra neuropsychiatrických studií /9./. Znojmo, 15.10.2009-17.10.2009]
  Grant CEP: GA MŠk(CZ) 1M0517; GA ČR GA309/09/0286; GA ČR(CZ) GA309/07/0341; GA MZd(CZ) NR9178; GA MZd(CZ) NR9180
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z50110509
  Klíčová slova: spatial learning * AAPA * place navigation
  Kód oboru RIV: FH - Neurologie, neurochirurgie, neurovědy

  Článek shrnuje současné a historické experimenty a nálezy za použití úlohy AAPA. Při těchto experimentech bylo opakovaně prokázáno, že úloha AAPA umožňuje hodnotit i takové parametry kognitivních funkcí, které nelze v jiných typech aparatur sledovat.

  The paper reviews contemporary and past experiments pursued with the Active Allothetic Place Avoidance task. Those experiments have repeatedly demonstrated that the AAPA task allows measuring such aspects of cognitive functions, which cannot be assessed by other laboratory tasks
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0176964