Počet záznamů: 1

The interaction between an introduced fish host and local parasite fauna: Neogobius kessleri in the middle Danube River

 1. 1.
  0331455 - UBO-W 2010 RIV DE eng J - Článek v odborném periodiku
  Ondračková, Markéta - Dávidová, M. - Blažek, R. - Gelnar, M. - Jurajda, Pavel
  The interaction between an introduced fish host and local parasite fauna: Neogobius kessleri in the middle Danube River.
  [Interakce mezi introdukovaným hostitelem a místní parazitofaunou: Neogobius kessleri ve středním Dunaji.]
  Parasitology Research. Roč. 105, č. 1 (2009), s. 201-208 ISSN 0932-0113
  Grant CEP: GA MŠk LC522
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z60930519
  Klíčová slova: round goby * Anguillicola crassus * Gobiidae * larvae
  Kód oboru RIV: EG - Zoologie
  Impakt faktor: 1.721, rok: 2009

  Parasite communities of introduced fish Neogobius kessleri Günther (Gobiidae) were studied in five localities in the Slovak section of the Danube River during 2002 – 2005. Thirty three metazoan parasite species were identified. Parasite community consisted mainly of the three dominant parasites: glochidia of Anodonta anatina, acanthocephalan Pomphorhynchus laevis and nematode Raphidascaris acus. High susceptibility to local parasites was observed. Most of the parasite species were generalists. Parasite communities differed between habitats with more diverse parasite community in backwaters. The importance of gobies as suitable hosts for local non-native parasite species (Anguillicoloides crassus, Anodonta woodina, Hydrozetes lacustris) is discussed in a context of increasing risk of their dispersion.

  Na pěti lokalitách ve slovenském úseku Dunaje byla sledována společenstva parazitů u introdukovaného hostitele Neogobius kessleri v období 2002-2005. Bylo zjištěno 33 druhů parazitů. Společenstvo parazitů sestávalo zejména ze 3 dominantních druhů, glochidií Anodonta anatina, vrtejšů Pomphorhynchus laevis a hlístic Raphidascaris acus. Byla zjištěna vysoká vnímavost hostitele k lokálním parazitům. Většina parazitů byli generalisti. Společenstva parazitů se lišila v závislosti na typu lokality, vyšší diverzita byla zaznamenána v ramenných systémech. V práci je diskutován význam introdukovaných hlaváčů jako vhodných hostitelů pro nepůvodní druhy parazitů (Anguillicoloides crassus, Anodonta woodina, Hydrozetes lacustris) v kontextu zvýšeného rizika jejich disperze.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0176963