Počet záznamů: 1

Resting membrane potential and Na+,K+-ATPase of rat fast and slow muscles during modeling of hypogravity

 1. 1.
  0331451 - FGU-C 2010 RIV CZ eng J - Článek v odborném periodiku
  Tyapkina, O. - Volkov, E. - Nurullin, L. - Shenkman, B. - Kozlovskaya, I. - Nikolsky, E. - Vyskočil, František
  Resting membrane potential and Na+,K+-ATPase of rat fast and slow muscles during modeling of hypogravity.
  [Klidový membránový potenciál a Na +, K +-ATPáza potkana u rychlých a pomalých svalech při modelování hypogravity.]
  Physiological Research. Roč. 58, č. 4 (2009), s. 599-603 ISSN 0862-8408
  Grant CEP: GA AV ČR IAA500110905
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z50110509
  Klíčová slova: skeletal muscle * EDL * soleus
  Kód oboru RIV: ED - Fyziologie
  Impakt faktor: 1.430, rok: 2009

  The drop of resting membrane potential in suspended rat fast and slow muscles is caused by lower electrogenic activity of the membráně Na+,K+-ATPase

  Pokles klidového membránového potenciálu je u rychlých a pomalých svalech potkanů s odlehčenými zadními končetinami způsoben nižší elektrogenní aktivitou membránové Na +, K +-ATPázy
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0176960